Huy sợ ma nghỉ làm youtube vì hai lý do:
– Dịch covid vẫn còn nên không kiếm được người quay giùm.
– Youtube tự động hiển thị quảng cáo cho dù không bật, mà điều này mình không thích. Bởi mình đã nói rõ:

“Kênh HUY Sợ Ma sẽ không bao giờ xuất hiện quảng cáo trên những clip về những người khó khăn vì:
– Không dùng hoàn cảnh khó khăn của người khác để kiếm tiền với bất cứ mục đích nào;
– Không muốn làm gián đoạn thời gian xem của mọi người;
– Mình ghét quảng cáo chen ngang nên không để các bạn phải chịu điều đó;
– Huy không phải là youtuber;
– Sợ mấy đứa nhân viên nó xầm xì, mất giá …”

Thế nên, mình qua tiktok, vừa nhanh gọn lại không có quảng cáo.