Our Motivated Team

Asle Jenny

Director
Beta Company

Tina Karki

Director
Egar Company

John Doe

Director
Acme Company

Pona Moon

Director
Crayon Company

About Events

Đừng thấy mấy cái hình trên này mà nghĩ là người tốt, dễ thế sao được ? Ăn chơi, đua xe, phá phách, gái gú, mơ mộng viễn vong. Có điều kiện một tý, nên những cái xấu chắc chắn xấu hơn những người khác, những cái tốt càng không thể tốt hơn người khác được.

Có ai mà không sợ ma ?!

Huy sợ ma nghỉ làm youtube vì hai lý do:
– Dịch covid vẫn còn nên không kiếm được người quay giùm.
– Youtube tự động hiển thị quảng cáo cho dù không bật, mà điều này mình không thích….