Tặng xe đạp cho 3 đứa nhỏ bán vé số, cơ cực nhưng ngoan, lễ phép.