Đừng thấy mấy cái hình trên này mà nghĩ là người tốt, dễ thế sao được ? Ăn chơi, đua xe, phá phách, gái gú, mơ mộng viễn vong. Có điều kiện một tý, nên những cái xấu chắc chắn xấu hơn những người khác, những cái tốt càng không thể tốt hơn người khác được.