Chú Thừa, cụt một chân, 81 tuổi, vẫn hàng đêm đạp xe đi bán vé số, mình goị “Chú” cho trẻ.